Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Ve společnosti Marine Aquatics s.r.o. (Správce osobních údajů pro EU) víme, jak je pro naše zákazníky důležité soukromí a snažíme se transparentně informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, přenášíme a uchováváme osobní údaje.


Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů se vztahují na jakékoliv zařízení, internetové stránky, platformy zákaznických služeb nebo online aplikace, které se na ně odkazují (souhrnně „Služby“). Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů platí bez ohledu na to, jestli používáte naše Služby pomocí počítače, mobilního telefonu, tabletu, televizoru nebo jiného chytrého zařízení.


Níže naleznete souhrn klíčových bodů těchto Zásad ochrany a zpracování osobních údajů. Pro více informací o tom, jak zpracováváme osobní informace, pokračujte ve čtení níže...SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE

V souvislosti se Službami shromažďujeme různé typy informací včetně:


• informací, které poskytujete přímo nám;

• informací, které shromažďujeme o využívání našich Služeb; a

• informací, které získáme od 3 stran.


Můžeme Vás rovněž požádat o samostatný souhlas se shromažďováním informací nebo Vás samostatně upozornit na to, jak tyto osobní údaje shromažďujeme.POUŽÍVÁNÍ / SDÍLENÍ INFORMACÍ

Shromažďované informace používáme, k následujícím účelům:


• poskytování Služeb, které požadujete;

• abychom pochopili, jakým způsobem Služby používáte a my je mohli dále zlepšovat;

• abychom více porozuměli našim zákazníkům tak, abychom jim mohli nabídnout relevantní komunikaci, služby a produkty; a

• abychom poskytovali přizpůsobený obsah a reklamy na základě Vašeho samostatného souhlasu, pokud je Váš souhlas v konkrétním případě vyžadován.


Vaše informace můžeme sdílet s následujícími subjekty:


• Spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností Marine Aquatics s.r.o.

• Obchodní partneři – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, které by se Vám mohly líbit, tam, kde jste poskytl(a) Váš samostatný souhlas.

• Poskytovatelé služeb – společnosti, které poskytují služby společnosti Marine Aquatics s.r.o. nebo jejím jménem.

• Vymáhání práva – když jsme k tomu vyzváni, nebo abychom chránili společnost Marine Aquatics s.r.o. a její zákazníky.DALŠÍ INFORMACE O SPECIFICKÝCH PRODUKTECH A SLUŽBÁCH

Zatímco tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů se vztahují na všechny naše Služby, můžeme Vám rovněž poskytnout konkrétní zvláštní dodatky o soukromí, které obsahují doplňující informace o našich postupech v souvislosti s konkrétními Službami, kde to je nezbytné. Tyto dodatky se vztahují na používání Služeb, kterých se týkají.KONTAKT

Marine Aquatics s.r.o.

Maníkovice 6, 29501 Ptýrov, Česká republika

Email: Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@marine-aquatics.eu nebo na internetové stránce "Zásady ochrany a zpracování osobních údajů".

=================================================================================================================================
ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI MARINE AQUATICS S.R.O.


Datum účinnosti: 25. května 2018


Ve společnosti Marine Aquatics s.r.o. (Ltd.)(Správce osobních údajů pro EU) víme, jak je pro naše zákazníky důležité soukromí a snažíme se transparentně informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, přenášíme a uchováváme osobní informace. Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů vysvětlují naše postupy ohledně těchto informací. Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů se vztahují na všechny produkty, internetové stránky, platformy zákaznických služeb nebo online aplikace, které se na ně odkazují (souhrnně naše „Služby“). Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů platí bez ohledu na to, jestli používáte naše Služby pomocí počítače, mobilního telefonu, tabletu, televizoru nebo jiného chytrého zařízení. Zahrnují také zákaznickou podporu pro taková zařízení, internetové stránky nebo online aplikace.


Zatímco tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů platí pro všechny naše Služby, poskytneme Vám také některé specifické dodatky týkající se ochrany osobních údajů, které obsahují další informace o našich postupech v souvislosti s konkrétními Službami, kde je to nezbytné. Tyto dodatky se vztahují na používání Služeb, kterých se týkají.

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů a jakékoliv další zásady poskytnuté námi, protože tyto dokumenty obsahují informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pokaždé, když naše Služby využíváte.


Zároveň je důležité, abyste často kontrolovali aktualizace Zásad ochrany osobních údajů. Pokud Zásady ochrany a zpracování osobních údajů aktualizujeme, upozorníme Vás dopředu na změny, které považujeme za důležité, prostřednictvím oznámení v příslušných Službách nebo Vám je dáme vědět e-mailem. Aktuální verzi Zásad ochrany a zpracování osobních údajů naleznete vždy zde. Můžete zkontrolovat „datum účinnosti“ umístěné na začátku stránky aby bylo zřejmé, kdy byly Zásady ochrany a zpracování osobních údajů aktualizovány.


==
SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE


a)Informace, které poskytujete PŘÍMO


Některé Služby umožňují, abyste nám poskytovali informace přímo. Například:


*Řada našich Služeb umožňuje uživatelům vytvářet účty nebo profily. V souvislosti s těmito Službami Vás žádáme o poskytnutí některých informací, abyste si mohli nastavit svůj účet nebo profil.

Například, při vytváření uživatelského účtu nám o sobě poskytujete informace, jakými jsou jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.


*Pokud si od nás objednáte produkt nebo placenou službu, požádáme Vás o Vaše jméno, kontaktní informace, dodací a fakturační adresu a informace o kreditní kartě, abychom mohli Vaši objednávku zpracovat.


*Pokud kontaktujete naši kancelář přímo, abyste prodiskutovali produkt nebo službu, vznesli dotaz nebo podali stížnost, budeme od Vás shromažďovat informace týkající se služby, kterou od nás vyžadujete.

Shromažďované informace budou zahrnovat Vaše jméno a v závislosti na povaze Vašeho dotazu mohou rovněž zahrnovat Vaši adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a sériové číslo produktu.


*Některé z našich Služeb Vám umožňují komunikovat s jinými uživateli. Taková komunikace bude přenášena přes naše systémy.
b) INFORMACE o POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ/SLUŽEB


Kromě informací, které nám poskytnete, budeme shromažďovat informace o Vašem používání našich Služeb prostřednictvím softwaru ve Vašem zařízení. Budeme shromažďovat následující informace:


*Informace o zařízení – například model hardwaru, informace o hardwaru zařízení a další jedinečné identifikátory zařízení, telefonní číslo, sériové číslo, prodejní kód, záznamy přístupů, aktuální verzi softwaru, MAC adresu, IP adresu, soubory cookie, informace o předplatném, verzi operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke Službám.


*Informace z protokolu – diagnostické, technické, chybové informace a informace o využití, jakými jsou např. čas a doba trvání Vašeho používání Služby, vyhledávané termíny zadané ve Službách a informace uložené v souborech cookies, které máte nastavené v zařízení.


*Informace o poloze – např. signál GPS Vašeho zařízení nebo informace o okolních přístupových bodech Wi-Fi a vysílačích, které k nám mohou být přenášeny, když používáte konkrétní Služby a umožňují tuto funkci.


*Hlasové informace – např. nahrávky Vašeho hlasu, které pořizujeme (a můžeme ukládat na našich serverech), pokud zapnete tuto funkci a používáte k ovládání Služby hlasové příkazy, nebo když kontaktujete náš tým Zákaznického centra. (Upozorňujeme Vás, že pokud spolupracujeme s třetí stranou jako poskytovatelem služeb, který pro nás zajišťuje služby týkající se převodu řeči na text, tento poskytovatel může přijímat a ukládat některé hlasové příkazy v souladu se smlouvou uzavřenou mezi námi a naším důvěryhodným poskytovatelem služby.)


*Jiné informace o Vašem používání Služeb, např. aplikace, které používáte, webové stránky, které navštěvujete, a jakým způsobem pracujete s obsahem nabízeným prostřednictvím Služby.
c) INFORMACE od 3TÍCH STRAN

Informace o Vás můžeme získávat z veřejně a komerčně dostupných zdrojů (jak je povoleno zákonem) a můžeme je kombinovat s jinými informacemi, které získáme od Vás nebo o Vás. Informace o Vás můžeme získat také ze služeb sociálních sítí třetích stran, pokud se k těmto službám připojíte.
d) DALŠÍ INFORMACE

Můžeme o Vás shromažďovat také DALŠÍ informace např., o Vašem zařízení nebo o tom jak používáte služby, způsobem, který Vám popíšeme v okamžiku jejich získávání nebo jinak, v případě potřeby s Vaším samostatným souhlasem, kde/kdy je to vyžadováno.

Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete určité typy informací (např. informace, které požadujeme při registraci účtu), ale může se stát, že tím ovlivníte Vaši schopnost používat některé Služby. Budeme Vám poskytovat náležité informace ve chvíli, kdy jsou informace shromažďovány, abychom Vám pomohli učinit správné rozhodnutí.

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďované informace používáme k následujícím účelům:


- k registraci do Služby, Vás nebo Vaše zařízení;

- k poskytnutí Služby nebo funkce, kterou požadujete;

- k poskytnutí přizpůsobeného obsahu a individualizované služby na základě Vašich minulých aktivit v našich Službách, v případě potřeby s Vaším samostatným souhlasem, pokud je vyžadován;

- k reklamě, např. k poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací, v případě potřeby s Vaším samostatným souhlasem, pokud je vyžadován;

- k vyhodnocení a analýze trhu, zákazníků, produktů, reklamních kampaní a služeb, abychom lépe porozuměli, v případě potřeby prostřednictvím statistických procesů, našim zákazníkům a mohli Vám nabízet relevantní

komunikaci, služby a prostředí.

- k získání zpětné vazby na nabízené produkty a služby a k provádění zákaznických průzkumů, v případě potřeby s Vaším samostatným souhlasem, pokud je vyžadován;

- k pochopení stylu/způsobu využívání Služeb, abychom je mohli zlepšovat a získávat nové produkty a služby;

- k poskytování údržby a podpory Vašeho zařízení;

- k usnadnění poskytování aktualizací softwaru;

- k organizování bezplatných slosování o ceny, soutěže o ceny nebo propagační akce, jak je povoleno zákonem; a

- k dalším účelům s Vaším samostatným souhlasem.


Informace o Vás nebo od Vás můžeme kombinovat, včetně napříč různými službami a zařízeními, a to pro účely odpovídající těmto Zásadám ochrany a zpracování osobních údajů. Například používáme údaje o účtu ve všech Službách, u kterých jsou údaje z účtu vyžadovány. Naše doporučení, přizpůsobený obsah a přizpůsobené funkce pro dokonalejší prostředí ve Službách rovněž zakládáme na informacích, které nám poskytujete přímo, při používání Služeb, procházení našeho webu nebo prostřednictvím informací od důvěryhodných třetích stran, které nám umožní lépe porozumět našim zákazníkům.

Tam, kde používáme důvěryhodné 3 strany k rozšíření naší databáze, zajišťujeme, aby byla uzavřena právně vymahatelná smlouva mezi námi a daným poskytovatelem služby, abychom zajistili, že jakákoliv kombinovaná data byla od Vás získána v souladu s právními předpisy. V závislosti na důvodu kombinace dat a příslušných právních předpisů mohou být prováděny speciální kontroly takové kombinace, které Vám budou zpřístupněny, například v menu nastavení zařízení nebo aplikace, nebo navštívením webových stránek, které Vám poskytují možnost k výkonu Vašich práv v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.Nabízí se mnoho možností použití Vašich osobních údajů. Můžete si zvolit, zda od nás chcete dostávat propagační komunikaci, přihlášením k odběru hned z počátku, a pokud změníte názor, můžete se z odběru odhlásit dle instrukcí v komunikaci. Navíc lze tuto volbu učinit změnou Vašeho nastavení konrétních Služeb, když Vám zašleme upozornění, či návštěvou příslušných webových stránek. Pokud potřebujete s volbami pomoci, můžete nás rovněž kontaktovat na info@marine-aquatics.eu


Společnost Marine Aquatics s.r.o. zpracovává osobní údaje k výše uvedeným účelům. Právní základ společnosti Marine Aquatics s.r.o pro zpracování osobních údajů zahrnuje zpracování, které je: nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Marine Aquatics s.r.o.; které je nezbytné pro soulad s právními požadavky ( například s účetními pravidly a povinné předávání informací k výkonu práva); nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Marine Aquatics s.r.o. například abychom mohli spravovat náš vztah s Vámi a zlepšovat relevanci naší komunikace, prostředí a zákaznické služby); a na základě souhlasu našich zákazníků (například abychom s Vámi mohli komunikovat o našich produktech a službách a poskytovat Vám marketingové informace), který může být následně kdykoli odvolán tím, že nás kontaktujete postupem uvedeným v sekci “Kontaktujte nás” těchto Zásad ochrany osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.
SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme sdílet interně v rámci naší společnosti (např. finanční oddělení a obchodní oddělení) a pokud jste zvolili, že chcete dostávat marketingové zprávy, tak také v rámci marketingu. Vaše informace můžeme sdílet také následujícím subjektům, pouze v rozsahu, který je nezbytný k poskytování Služeb:


a) SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny v souladu s účely popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Termín „Spřízněné společnosti“ zahrnuje společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností Marine Aquatics s.r.o.


b) OBCHODNÍ PARTNEŘI

Informace můžeme také sdílet s důvěryhodnými dodavateli, obchodními partnery, včetně operátorů bezdrátových sítí, prodejců a distributorů. Tyto subjekty mohou informace použít, aby Vám poskytly požadované služby a poskytly Vám s Vaším samostatným souhlasem propagační materiály, reklamu a další materiály.


c) POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Informace o Vás můžeme také sdílet s pečlivě vybranými společnostmi, které nám nebo naším jménem poskytují služby, např. společnostem, které nám pomáhají s opravami, službami zákaznické péče, propagací, průzkumy zákaznické spokojenosti, fakturací nebo které zasílají e-maily naším jménem. Tyto subjekty jsou smluvními ustanoveními omezeny tak, aby nevyužívaly informace o Vás k jinému účelu než k poskytování služeb.


d) DALŠÍ STRANY, když to vyžaduje zákon, nebo když je to nezbytné k ochraně našich Služeb.

Mohou nastat případy, kdy sdělíme informace o Vás jiným stranám, abychom:

- dodrželi zákon, nebo abychom reagovali na soudní nebo úřední postup na základě zákona (jako je příkaz k domovní prohlídce nebo jiný soudní příkaz);

- ověřili nebo vynutili shodu se zásadami, kterými se řídí naše Služby; a

- chránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Marine Aquatics s.r.o. nebo obchodních partnerů nebo zákazníků.


e) DALŠÍ STRANY ve spojení s obchodními transakcemi.

Informace o Vás můžeme předat třetí straně v rámci fúze nebo převodu jmění, akvizice nebo prodeje, nebo v případě bankrotu.


f) DALŠÍ STRANY s Vaším souhlasem nebo na Vaši žádost.

Kromě sdělení popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů můžeme informace shromážděné o Vás sdílet se třetími stranami s Vaším samotatným souhlasem nebo na Vaši žádost.
ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro zpracování a ZABEZPEČENÍ osobních údajů jsme realizovali patřičná fyzická a technická opatření, abychom zabezpečili informace shromažďované ve spojení se Službami. Je třeba si však uvědomit, že přestože podnikáme patřičné kroky k ochraně shromážděných informací, žádné webové stránky, internetové přenosy, počítačový systém ani bezdrátové připojení nejsou 100% bezpečné.


MEZINÁRODNÍ PŘENOS DAT


Koupě našich Produktů či používání našich Služeb obnáší přenos, uchování a zpracování osobních informací v zahraničí, tj. mimo zemi Vašeho pobytu, v souladu s těmito Zásadami. Kromě toho může používání našich Služeb obnášet přenos, uchování a zpracování Vašich osobních informací v dalších zemích, takové země zahrnují například země Evropského hospodářského prostoru, Spojené státy americké a Čínu. Uvědomte si, prosím, že zpracování a ochrana osobních údajů a další právní předpisy v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, do kterých mohou být informace o Vás přenášeny, nemusí být tak komplexní jako ve Vaší zemi. Přijmeme vhodná opatření v souladu s příslušnými právními předpisy, abychom zajistili, že Vaše osobní informace zůstanou chráněny. Taková opatření zahrnují užití standardních smluvních doložek k bezpečnému přenosu dat z Evropského hospodářského prostoru.
VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat podrobnosti o informacích, které o Vás shromažďujeme a požádat nás o opravu nepřesností v těchto informacích, vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování Vašich informací, popř. a požádat o přístup k těmto informacím nebo o jejich vymazání či přenos. V souladu s právními předpisy některých jurisdikcí můžeme odmítnout zpracovat požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují osobní údaje jiných uživatelů, jsou mimořádně nepraktické nebo pokud k nim přístup není jinak vyžadován právními předpisy.

Pokud chcete požádat o přístup k osobním informacím, kontaktujte nás na info@marine-aquatics.eu


Pokud žádáte Výmaz Vašich osobních informací, berete na vědomí, že se může stat, že nebudete mít přístup k poskytovaným Službám a nebudete je moci využívat, a že zbývající osobní informace mohou být nadále uchovány po nějakou dobu v záznamech a archivech společnosti Marine Aquatics s.r.o. v souladu s příslušnými právní předpisy, ale společnost Marine Aquatics s.r.o. nebude tyto informace využívat pro komerční účely. Jste srozuměni s tím, že berete na vědomí, že i přes Vaši žádost o výmaz, si společnost Marine Aquatics s.r.o. vyhrazuje právo uchovat Vaše osobní údaje, nebo jejich příslušnou část v souladu s následující kapitolou „Uchování dat“ a příslušnými právními předpisy.

Společnost Marine Aquatics s.r.o. může pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k webovým stránkám pro porušení všeobecných podmínek užívání těchto stránek, pokud je to nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Marine Aquatics s.r.o., nebo jakékoliv naší spřízněné společnosti, obchodních partnerů, zaměstnanců nebo zákazníků.
UCHOVÁNÍ DAT

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle než po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu, pro který byly získány. Tzn., že jakmile nebudou osobní údaje vyžadovány, budou v našich systémech smazány.


Osobní údaje o Vás zpracováváme a uchováváme na základě následující logiky:

1. minimálně po dobu, po kterou jsou informace nezbytné pro poskytování služeb;

2. dle zákona, na základě smlouvy nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti; nebo

3. pouze po dobu, která je nezbytná pro účel, za jakým byly osobní údaje získány, zpracovávány nebo déle, pokud je to vyžadováno smlouvou, příslušnými právními předpisy nebo pro statistické účely, za předpokladu přijetí vhodných ochranných opatření.
SOUBORY COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Naše společnost a stejně jako některé třetí strany, které poskytují v našich Službách obsah, reklamy nebo jiné funkce, můžeme v některých oblastech našich Služeb používat soubory cookies, pixely, beacons a další technologie jak je blíže vysvětleno níže.


a) SOUBORY COOKIES

Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace v počítači, tabletu, mobilním telefonu, TV nebo jiném zařízení. Umožňují entitě, která uložila soubor cookie do zařízení, aby Vás rozpoznala na jiných webových stránkách, ve službách, zařízeních a/nebo během procházení. Soubory cookies slouží mnoha užitečným účelům. Například:


- Soubory cookies si mohou zapamatovat Vaše přihlašovací údaje ke službě, takže je nebudete muset pokaždé zadávat.

- Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zjistit, které části našich Služeb jsou nejoblíbenější, protože nám umožní vidět, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, a kolik času na stránkách stráví. Na základě analýzy těchto informací můžeme lépe přizpůsobit Služby a poskytovat je ve vyšší kvalitě.

- Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zjistit, které reklamy si prohlížíte, aby se Vám při používání Služby nezobrazovala pokaždé stejná reklama.

- Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zajistit, abychom Vám poskytovali přizpůsobený obsah a reklamy díky tomu, že shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše Služby a jiné webové stránky a aplikace.


Když používáte pro přístup k našim Službám internetový prohlížeč, můžete ho nakonfigurovat tak, aby přijímal všechny soubory cookies, odmítal všechny soubory cookies, nebo aby Vás upozornil na odeslání souboru cookie. Každý prohlížeč je jiný, proto se podívejte do menu nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak je možné měnit předvolby týkající se souborů cookies. Další ovládací prvky pro soubory cookies může obsahovat operační systém ve Vašem zařízení..

Uvědomte si ale, že některé Služby mohou být vytvořeny tak, že soubory cookies používají, a když soubory cookies zakážete, může to ovlivnit Vaše možnosti používání Služeb nebo některých jejich částí.


Na internetových stránkách Marine Aquatics s.r.o. používáme následující typy souborů cookies:


- Základní soubory cookies, které Vám umožňují objednávat produkty a přijímat služby z našich webových stránek;


- Výkonnostní soubory cookies, které nám umožňují analyzovat výkon a design našich webových stránek a detekovat chyby. Tento typ souboru nám například umožňuje rozpoznat, že jste naši webovou stránku již v minulosti navštívili, a ukazuje, které sekce našich webových stránek jsou nejpopulárnější, protože nám ukáže, které stránky návštěvníci navštěvují nejčastěji a kolik času na jednotlivých stránkách stráví. K získání těchto informací používáme bez omezení soubory cookies Google Analytics a podobné...


Například informace generované souborem cookie o používání webové stránky budou standardně uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Pokud se však nacházíte v zemi EU nebo Evropského hospodářského prostoru, Vaše IP adresa bude předtím společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google ve Spojených státech přenesena celá Vaše adresa a zkrácena bude až tam. Společnost Google použije naším jménem tyto informace k účelu vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webobvých stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče jako součást Google Analytics nebude přidružena k žádným dalším datům uchovávaným společností Google. IP adresa bude přenášena z Vašeho prohlížeče jako část Google Analytics a nebude spojena s dalšími daty, které jsou drženy společností Google. Můžete zabránit přenosu dat o užívání internetových stránek (včetně Vaší IP adresy), které jsou generovány soubory cookies do společnosti Google, pokud si stáhnete a nainstalujete tento Plugin prohlížeče Browser- Plugin. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es).


Chcete-li získat další informace o jiných poskytovatelích služeb, kontaktujte nás na adrese info@marine-aquatics.eub) SOUBORY COOKIES - FUNKCIONALITA

Umožňují nám poskytovat lepší uživatelský komfort. Například tento typ souborů cookies zajišťuje, že se informace, které se Vám zobrazí při další návštěvě našich webových stránek, budou shodovat s Vašimi uživatelskými preferencemi pokud jste proklikl(a) na naše webové stránky z e-mailu, který jsme Vám zaslali nebo jeden z našich důvěryhodných poskytovatelů služeb, který Vás kontaktoval naším jménem.c) SOUBORY COOKIES - REKLAMY

Umožňují nám a našim pečlivě vybraným partnerům zobrazovat reklamy nebo Vás přímo kontaktovat s obsahem, který se týká Vašich zájmů. Například prostřednictvím shromažďování informací o produktech, které jste si prohlížel/a nebo objednal/a na našich webových stránkách, pokud jste dal/a samostatný souhlas s takovou komunikací. Používáme například Google remarketing tags, abychom umožnili našim prodejcům propagovat produkty, které jste si prohlíželi na našich stránkách.

Pro více informací o tom, jak Google remarketing tags fungují, navštivte následující stránky http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.ht....


Naše webové stránky mohou také zobrazovat obsah z webových stránek nebo služeb třetích stran, které mohou mít za následek ukládání souborů cookies třetích stran na Vašem hard disku nebo ve Vašem prohlížeči. Nemáme kontrolu nad ukládáním těchto souborů a pro více informací byste si měli přečíst zásady o ochraně osobních údajů příslušných třetích stran.
"PLUGINS" PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Naše Služby využívají zásuvné moduly sociálních sítí tzv. “Plugins”. Když používáte Službu, která obsahuje "Plugin", mohou být informace přeneseny z Vašeho přístroje přímo provozovateli sociální sítě. Na informace shromažďované prostřednictvím Pluginů nemáme vliv. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, Vaše používání naší Služby může být zaznamenáno ve Vašem účtu na sociální síti. V případě, že reagujete na Pluginy, například kliknutím na „Líbí se mi“, „Sledovat“ či „Sdílet“ nebo přidáním komentáře, mohou být informace automaticky zobrazeny na Vašem profilu v sociální síti. I přesto, že nejste přihlášeni k Vašemu účtu na sociální síti, může se stát, že Plugin přenese Vaši IP adresu provozovatelům sociální sítě. Buďte si vědomi této skutečnosti, když používáte naše Služby.

Pro informace o provozovatelích sociálních sítí, jejichž "Plugins" jsou používány v našich Službách („Provozovatelé”), viz níže:


*PROVOZOVATELÉ "Plugins" využívající naše Služby

Pokud jste členem jedné či více následujících sociálních sítí a nepřejete si, aby Provozovatel připojil informace týkající se Vašeho používání Služeb k Vašim uživatelským informacím, které již shromáždil Provozovatel, odhlaste se ze sociální sítě před používáním našich Služeb.


a) FACEBOOK

Správce osobních údajů: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook na „https://www.facebook.com/about/privacy/”.


b) GOOGLE+

Správce osobních údajů: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google na „https://www.google.com/privacy”.


c) LinkedIn

Správce osobních údajů: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland („LinkedIn”). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn „http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv”.


d) TWITTER

Správce osobních údajů: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Twitter na „https://twitter.com/privacy”.
KONTAKT

Pokud máte jakékoli konkrétní dotazy, kontaktujte nás na adrese:

Marine Aquatics s.r.o.

Manikovice 6, 29501 PTÝROV (Mnichovo Hradiště)


Pokud chcete žádat výkon Vašeho práva na přístup, opravu, výmaz/zničení, námitku, omezení zpracování nebo přenositelnost, navštivte internetové stránky nebo nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@marine-aquatics.eu.


Pokud shledáte, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje příslušné právní předpisy, můžete podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Kontakt na všechny dozorčí orgány EU najdete zde: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_...).


************************************************************************

************************************************************************